Výsledky hospodárenia

thumbnail
Výsledky hospodárenia mesta Topoľčany za jednotlivé roky volebného obdobia 2007- 2010 Rok 2007 Prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií za rok 2007 dosiahol hodnotu + 121 222 tis. Sk. Bez finančných operácií skončilo hospodárenie s prebytkom + 8 153 tis. Sk. Príjmy dosiahli objem 563 617 ...

Získané dotácie

thumbnail
Prehľad získaných dotácií za rok 2007 (ministerstvá, úrad vlády, krajské úrady, NSK) Projekt: Deň ľudových remesiel Požadovaná suma: 50 000,- Sk Požadované spolufinancovanie: neobmedzene Spolufinancovanie mestom: 13 000,- Sk Projekt bol čiastočne úspešný a mesto získalo čiastku 15 000,- Sk od KÚ ...

Investičné akcie

thumbnail
Bazénová fólia Prístavba domu smútku Bytovka pre 88 rodín Futbalové ihrisko umelá tráva Ihrisko s umelou trávou Gogolova Ihrisko s umelou trávou Továrnicka Ihrisko s umelou trávou Tribečská Kompostáreň MŠ J. Kráľa Osvetlenie pre chodcov Realizované cesty chodniky ihriská Rekonštrukcia a ...

Pre mládež

thumbnail
Mládežnícky parlament mesta Topoľčany V auguste 2007 sme založili Mládežnícky parlament mesta Topoľčany, ktorý združuje zástupcov všetkých stredných škôl, súkromných i cirkevných stredných škôl ako aj zástupcu bakalárskeho štúdia Ekonomickej univerzity v meste. V školskom roku 2007/2008 ...

Kultúra

thumbnail
Kultúrno – spoločenské aktivity, jednou z prvých aktivít po komunálnych voľbách v roku 2006 bolo usporiadanie Topoľčianskeho reprezentačného plesu. Hneď prvý ročník bol veľmi úspešný a preto ho organizujeme každý rok ako úvodný ples plesovej sezóny. Snažíme sa aby každý ročník bol iný, aby bol ...

Šport

thumbnail
Vážení spoluobčania, rodáci, priaznivci športu. Ako bývalý, dlhoročný športovec – hokejista, tréner a športový funkcionár veľmi dobre viem, aký obrovský význam má športovanie na telesný a duševný rast mladého človeka. Učí ho cieľavedomosti, vytrvalosti, systematičnosti. Pri športovaní vznikajú ...