Investičné akcie

Bazénová fólia

Prístavba domu smútku

Bytovka pre 88 rodín

Futbalové ihrisko umelá tráva


Ihrisko s umelou trávou Gogolova

Ihrisko s umelou trávou Továrnicka

Ihrisko s umelou trávou Tribečská

Kompostáreň

MŠ J. Kráľa

Osvetlenie pre chodcov

Realizované cesty chodniky ihriská

Rekonštrukcia a zateplenie ZŠ Škultétyho

Rekonštrukcia strechy Plavárne

Rekonštrukcia šatní v hádzanárskej hale

Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Gogolova

Rekonštrukcia ZŠ Tribečská

Výmena primárnych rozvodov ÚK

Výťah Bernolákova

Zateplenie obvodového plášťa na zimnom štadióne

Error thrown

Call to undefined function mcrypt_get_key_size()