Materská škola ul. Tribečská 2 - rekonštrukcia

Rekonštrukcia budovy a umyvárne prebehla aj v Materskej škole Tribečská 2. Na budove sa opravovala strecha, vymenili sa staré okná za nové plastove a celá sa zateplila. Vo vnútri v umyvárňach sa položili nové dlažby a kachličky, zakúpili sa a vymenili sa sanitárne zariadenia (umývadlá a toalety).

Error thrown

Call to undefined function mcrypt_get_key_size()