Pre mládež


Mládežnícky parlament mesta Topoľčany

V auguste 2007 sme založili Mládežnícky parlament mesta Topoľčany, ktorý združuje zástupcov všetkých stredných škôl, súkromných i cirkevných stredných škôl ako aj zástupcu bakalárskeho štúdia Ekonomickej univerzity v meste.

V školskom roku 2007/2008 mládežnícky parlament mesta Topoľčany inicioval a organizoval podujatia týkajúce sa života mladých ľudí mesta Topoľčany. Počas štyroch oficiálnych zasadnutí mládežníckeho parlamentu boli prerokovávané aktivity, ktoré počas školského roka 2007/2008 mládežníci zorganizovali alebo sa do jednotlivých aktivít zapojili. Medzi aktivity charitatívneho charakteru patrili: Daruj radosť kamošovi (kultúrno – spoločenské popoludnie v čase pred Vianocami pre deti z detských domovov, špeciálnych základných škôl a domovov sociálnej starostlivosti z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja), zbierky Deň narcisov v spolupráci a Ligou proti rakovine a Týždeň modrého gombíka v spolupráci so Slovenským výborom pre Unicef, za túto zbierku dostal mládežnícky parlament ďakovný list a bol vyhodnotený ako najúspešnejší kolektív v zbierke v meste Topoľčany. Počas organizovania Mikulášskej a Veľkonočnej kvapky krvi mestským úradom sa mládežnícky parlament zapojil a pomohol tak dobrej veci – darovať túto vzácnu tekutinu a pomôcť tým, ktorí to potrebujú najviac.

Na poli kultúrno – spoločenských aktivít sa podieľali na spoluorganizovaní Topoľčianskeho dňa detí. Veľmi peknou aktivitou bolo zorganizovanie kultúrneho programu v kinosále spoločenského domu pre deti z materských škôl a pre žiakov prvého stupňa základných škôl, na ktorý použili finančné prostriedky určené v rozpočte mesta na činnosť parlamentu. Pri získavaní finančných prostriedkov na činnosť mládežníckeho parlamentu sa mládežníci pustili aj do školení a projektov, ktoré im môžu pomôcť v rozvíjaní ich činnosti. Zúčastnili sa školenia zameraného na mládežnícku výmenu prostredníctvom programu „Mládež v akcii“, ktorý zastrešuje IUVENTA. Nezaháľali ani v nadväzovaní kontaktov s inými mládežníckymi parlamentmi a vycestovali na stretnutie s mládežníckym parlamentom mesta Levice. Dúfame, že nadviažeme na toto stretnutie a mládežníci budú mať možnosť spolupracovať na spoločných aktivitách alebo projektoch.

V športových aktivitách sa mládežníci predviedli dvojdňovým halovým futbalovým turnajom v decembri 2007 a v júni 2008 usporiadali plážový volejbalový turnaj na mestskom kúpalisku pre stredné školy v Topoľčanoch. Na obidvoch športových aktivitách sa hralo o pohár mládežníckeho parlamentu a vecné ceny.

V školskom roku 2009/2010 mládežnícky parlament mesta Topoľčany zorganizoval množstvo spoločenských, kultúrnych a športových aktivít, medzi najvýznamnejšie patrili: Daruj radosť kamošovi, Deň narcisov, Týždeň modrého gombíka, dve Topoľčianske kvapky krvi, opäť sa mládežníci pridali k zorganizovaniu Topoľčianskeho dňa detí, v športových aktivitách sa zapojili do súťaží: O pohár mládežníckeho parlamentu medzi študentmi stredných škôl, Festival hier a zábavy, ktorý bol zameraný na voľnočasové a športové aktivity určené pre deti a mládež a zástupcovia mládežníckeho parlamentu sa zúčastnili aj medzinárodnej mládežníckej výmeny v rámci Eurocampu.

V charitatívnej oblasti veľmi aktívne v spolupráci so Slovenským červeným krížom, územným spolkom Topoľčany zorganizovali Veľkonočnú kvapku krvi pod záštitou primátora mesta. Odber tejto vzácnej tekutiny zorganizovali už po piatykrát a práve táto Veľkonočná kvapka krvi bola zvláštna práve tým, že sa jej zúčastnilo veľa darcov práve z radov mládeže čo tvorilo 51 prvodarcov. V charitatívnej oblasti pokračovali v dobrovoľnej zbierke „Deň narcisov“ – 17. apríla 2009, kde sa im v uliciach mesta Topoľčany aj napriek nepriaznivému počasiu podarilo vyzbierať 1 336,09 €. Na tejto dobrovoľnej zbierke sa zúčastnilo 36 dobrovoľníkov z radov študentov a zástupcov mládežníckeho parlamentu.

Mesto Topoľčany každoročne pri príležitosti Dňa Zeme organizuje výtvarnú a literárnu súťaž prác detí materských, základných a špeciálnych základných škôl pod názvom „Životné prostredie očami detí“ a tento rok celú výstavu inštalovali mládežníci a rozhodli sa venovať cenu Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany výtvarnej práci, ktorá ich najviac zaujala po výtvarnej aj tematickej stránke.

Mládežnícky parlament mesta Topoľčany v rámci svojich aktivít v školskom roku 2009/2010 zorganizoval množstvo zaujímavých aktivít, športového, kultúrneho, vzdelávacieho, ale aj charitatívneho charakteru. Okrem bežných zasadnutí Mládežníckeho parlamentu sa už tradičnými aktivitami stali Topoľčianska kvapka krvi (23.9.2009) a Veľkonočná kvapka krvi (24.3.2010) pod záštitou primátora mesta, ktorú zorganizovali mládežníci v spolupráci s Topoľčianskym územným spolkom Slovenského červeného kríža. Medzi charitatívne aktivity patrili aj verejné zbierky: 12.10. - 14.10. 2009- Dni nezábudiek, 16.10. 2009 - Deň boja proti hladu, 16.4. 2010- Deň narcisov, 17 - 23.5. 2010 - Týždeň modrého gombíka, ktoré boli organizované v spolupráci s vyhlasovateľmi verejných zbierok.

Medzi ďalšie aktivity, ktoré Mládežnícky parlament mesta Topoľčany zorganizoval boli 19.9. 2009- Festival hier a zábavy, ktorý sa stal tak obľúbeným, že pri príležitosti Dňa detí bol opätovne zorganizovaný dňa 6.6.2010, pri príležitosti Dňa Zeme spolupracoval Mládežnícky parlament na celomestskej výtvarnej a literárnej súťaži „Životné prostredie očami detí“.

Zo športových aktivít spomenieme tie najvýznamnejšie: dva bowlingové turnaje a volejbalový turnaj, pri ktorých sa stretávajú zástupcovia stredných škôl v meste a hrajú o pohár mládežníckeho parlamentu a vecné ceny. S blížiacimi sa Vianocami mládežníci pomohli pri organizovaní nasledovných aktivít: Sviečkový pochod, Vítanie sv. Mikuláša na námestí, Mikuláš na ľade, či aktivita určená v čase pred Vianocami pre deti z detských domovov, špeciálnych základných škôl a domovov sociálnej starostlivosti z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja pod názvom Daruj radosť kamošovi.

Summer dance festival alebo celomestský letný tanečný festival bol názov podujatia, ktoré sa uskutočnilo 21.8.2010 na podnet organizátorov, konateľa tanečného centra Piruett Erika Ňarjaša a primátora mesta Topoľčany Ing. Petra Baláža, kde mládežníci pomohli s organizačným zabezpečením celého festivalu.

Projekt pod záštitou MŠ SR v rámci programu ADAM 2 pod názvom „Cesty k aktívnemu občianstvu mládeže“ naplnil očakávania nielen mládežníkov z parlamentu, ale aj všetkých zapojených do tohto projektu.

Všetky aktivity Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany a fotogaléria z nich je uvedená

na stránke www.topolcany.sk, v časti Mládežnícky parlament mesta Topoľčany.

Error thrown

Call to undefined function mcrypt_get_key_size()