Základná škola ul. Hollého - rekonštrukcia

Rekonštrukciou prešla aj Základná škola na Hollého ulici. Okrem toho, že sa celá škola zatepľovala, vymenili sa aj staré okná za nové plastové a zrekonštruovala sa aj strecha budovy. Úpravou prešlo aj nádvorie školy, na ktoré sa položila zámková dlažba a žiakom nižších ročníkov sa postavili preliezky. Pre skvalitnenie jedálne sa pristúpilo k jej modernizácii a zakúpili sa nové spotrebiče na prípravu jedál.