Základná škola ul. Tribečská - rekonštrukcia

Budova a okolie Základnej školy na Tríbečskej ulici prešla generálnou rekonštrukciou. Budova ako taká sa celá zateplila a opravila sa aj strecha. Staré okná sa vymenili za nové plastové. Vo vnútri v budove sa zrekonštruovali toalety, kde sa položili nové dlažby , obklady a zakúpilo sa sanitárne zariadenie (toalety, pisoáre, umývadlá). V školskej telocvični sa v súčasnosti nachádza nová podlaha, zmodernizovali sa telovýchovné pomôcky a zakúpili sa nové skrinky. Nová podlaha sa položila aj v niektorých triedach. Na nádvorí školy sa teraz nachádza zámková dlažba a pristúpilo sa aj k rekonštrukcii jedálne.

Error thrown

Call to undefined function mcrypt_get_key_size()