Zastávky MHD

Staré zastávky MHD sa stali minulosťou, pretože boli odstránené. V súčasnosti sa na miestach bývalých zastávok MHD nachádzajú nové, modernejšie, ktoré sú presklené, majú aj strechu a pri každej zastávke sa nachádza smetný kôš. Okrem toho má každá zastávka aj drevenú lavičku, ktorú môžu čakajúci využiť.