Zimný štadión - nebytové priestory

Na zimnom štadióne v Topoľčanoch prešli rekonštrukciou nebytové priestory. Vymenili sa staré okná za nové plastové, položila sa dlažba a kachličky. Zakúpili sa nové sanitárne zariadenia (pisoáre, toalety, umývadlá) a vymenili sa vchodové i vnútorné dvere.