Získané dotácie

Prehľad získaných dotácií za rok 2007
(ministerstvá, úrad vlády, krajské úrady, NSK)

Projekt: Deň ľudových remesiel
Požadovaná suma: 50 000,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 13 000,- Sk
Projekt bol čiastočne úspešný a mesto získalo čiastku 15 000,- Sk od KÚ Nitra.

Projekt: ZŠ Hollého 696/3 – vybudovanie odbornej chemicko – fyzikálnej učebne
Požadovaná suma: 100.000,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 0 ,- Sk
Dotácia bola poskytnutá z Úradu vlády SR vo výške 100.000 Sk.
Vyčerpané bolo 99.992,50 ,- Sk

Projekt: Miniihriská 2007 – ZŠ Tribečská
Požadovaná suma: 750 000,- Sk
Požadované spolufinancovanie: od sponzora 100 000,- Sk
Spolufinancovanie mestom: 400 000,- Sk

Slovenský futbalový zväz poskytol čiastku 750 000,- Sk, Rada rodičov 184 256,- Sk, mesto 949 630,- Sk – hodnota diela je 1 883 886,- Sk.

Úrad vlády poskytol dotáciu vo výške 500 000,- Sk na ohradu ihriska, vyčerpané bolo 499 800,- Sk.
Projekt bol úspešne ukončený.

Projekt: ZŠ Hollého – Moderný športový areál v 100 – ročnej škole
Požadovaná suma: 175 400,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 20 000,- ZŠ, 5 000,- ZRŠ
Dotáciu poskytlo MŠ SR – materiálno – technický rozvoj v oblasti školských areálov škôl so športovými triedami cez KŠÚ.
Projekt bol úspešne ukončený a pridelená dotácia bola vo výške 109 000,- Sk.

Projekt: ZŠ Škultétyho – projekt v rámci Otvorenej školy „Digitálna expedícia do čítania literatúry“
Požadovaná suma: 150 000,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 30 % škola
Projekt bol úspešný, bola pridelená dotácia vo výške 200 000,- Sk z MŠ SR – Otvorená škola cez KŠÚ.

Projekt: ZŠ Gogoľova – projekt v rámci Otvorenej školy
Požadovaná suma: 83 000,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 17 000 Sk zriaďovateľ
Projekt bol čiastočne úspešný, bola pridelená dotácia vo výške 55 000,- Sk z MŠ SR – Otvorená škola na vnútorné vybavenie školy.

Projekt: ZŠ Hollého – projekt v rámci Otvorenej školy „Internetová komunikácia“
Požadovaná suma: 63 000,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 30 % škola
Projekt bol čiastočne úspešný, bola pridelená dotácia vo výške 56 000,- Sk z MŠ SR – Otvorená škola cez KŠÚ.

Projekt: MŠ Veľké Bedzany – projekt v rámci Otvorenej školy
Požadovaná suma: 69 000,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 0 Sk
Projekt bol čiastočne úspešný, bola pridelená dotácia vo výške 55 000,- Sk z MŠ SR – otvorená škola na vybavenie dvora pre deti.

Projekt: ZŠ Tribečská – projekt v rámci Otvorenej školy „Prírodovedné bádanie s využitím IKT“
Požadovaná suma: 133 500,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 30 % škola
Projekt bol úspešný, bola pridelená dotácia vo výške 174 000,- Sk z MŠ SR – Otvorená škola cez KŠÚ.

Projekt: ZŠ Tribečská – program Enviroprojekt 2007 – Enviroproblémy pod drobnohľadom detí
Požadovaná suma: 62 000,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 0 Sk
Projekt bol úspešný, bola pridelená dotácia vo výške 62 000,- Sk z MŠ SR – Enviroprojekt 2007.

Projekt: Aby ľudia ľuďom pomáhali – zlepšujeme kvalitu života na sídliskách
Požadovaná suma: 36 800,- Sk
Požadované spolufinancovanie: 10 %
Spolufinancovanie mestom: 3 680,- Sk
Projekt bol čiastočne úspešný, bola pridelená dotácia vo výške 21 600,- Sk a bol zrealizovaný pri Dennom centre pre dôchodcov Juh.

Projekt: Detský domček a sedačky
Požadovaná suma: 3 000,- €
Požadované spolufinancovanie: 0
Spolufinancovanie mestom: 0
Projekt bol úspešne vybudovaný, zhotovili ho nemecké deti z organizácie Caritas z mesta Hamm v celkovej hodnote

Projekt: ZŠ Tovarnícka - Revitalizácia knižnice
Požadovaná suma: 100 000,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 10 000,- Sk
Projekt bol úspešný, bola pridelená dotácia vo výške 62 000,- Sk z Krajského školského úradu v Nitre.

Projekt: ZŠ Tribečská – jazykové laboratórium
Požadovaná suma: 250 000,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 10 %
Projekt bol úspešný, bola pridelená dotácia vo výške 250 000,- Sk z Krajského školského úradu.

Projekt: ZŠ Hollého – Zdravie v školách
Požadovaná suma: 63 000,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 10 %
Projekt bol úspešný, bola pridelená dotácia vo výške 63 000,- Sk z Krajského školského úradu v Nitre.

Všetky tieto projekty z roku 2007 boli zrealizované a bola aj vyúčtovaná dotácia.

Prehľad získaných dotácií za rok 2008
(ministerstvá, úrad vlády, krajské úrady, NSK)

Projekt: Projekt „Bezpečné mesto“
Požadovaná suma: 300 000,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 100 000,- Sk
Projekt bol úspešný, bola pridelená dotácia vo výške 350 000,- Sk z Krajského úradu v Nitre.

Projekt: Viacúčelové ihrisko ZŠ Gogoľova
Požadovaná suma: 1 000 000,- Sk
Požadované spolufinancovanie: 1/3
Spolufinancovanie mestom: 876.824,30 Sk
Projekt bol úspešný, bola pridelená dotácia vo výške 1 200 000,- Sk Úradom vlády SR – sekretariát splnomocnenca pre mládež a šport. Celková cena je 2 076 824,30 Sk.

Projekt: Športový deň troch miest
Požadovaná suma: 68 050,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 18 050,- Sk
Projekt získal podporu 12 000,- Sk z ÚNSK.

Projekt: ZŠ Tribečská „(Ne)zdravý životný štýl optikou mladých ľudí“
Požadovaná suma: 162 600,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 40 600,- Sk
Projekt získal podporu 122 000,- Sk na MŠ SR.

Projekt: ZŠ Tribečská „Otvorme oči a srdce pre potreby prírody“
Požadovaná suma: 100 000,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 10 %
Projekt získal podporu 90 000,- Sk z MŠ SR.

Projekt: Športová hala – rekonštrukcia
Požadovaná suma: 5.000.000,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 2.041.329,92,- Sk
Pridelená dotácia z Úradu vlády vo výške 5 000 000,- Sk.

Projekt: ZŠ Gogoľova „Elektronizácia školskej knižnice“
Požadovaná suma: 100 000,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 5 %
Projekt bol úspešný a škola získala 90 000,- Sk z MŠ SR cez KŠÚ Nitra.

Projekt: Rekonštrukcia strechy ZŠ Tribečská Topoľčany“
Požadovaná suma: 4 000 000,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 337,77 ,- Sk
Projekt získal podporu 4 000 000,- Sk z Krajského školského úradu SR, celkové náklady 4.000.337,77,-Sk.

Projekt: Rekonštrukcia strechy a budovy telocvične ZŠ Tovarnícka Topoľčany“
Požadovaná suma: 4 700 000,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom:
Projekt získal podporu 4 700 000,- Sk z Krajského školského úradu SR, z toho bolo čerpaných 4.690.356,60,-Sk.

Všetky tieto projekty z roku 2008 boli zrealizované a bola aj vyúčtovaná dotácia.

Prehľad získaných dotácií za rok 2009
(ministerstvá, úrad vlády, krajské úrady, NSK)

Projekt: Dni ľudových remesiel – Nezabudneme na svoje korene
Požadovaná suma: 2 821,48 €
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 1 161,79 €
Projekt získal podporu vo výške 700 € z ÚNSK.

Projekt: Športový deň troch miest
Požadovaná suma: 1 628,17 €
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 331,94 €
Projekt získal podporu 300 € z ÚNSK.

Projekt: Vyhodnotenie športovcov mesta – reprezentovať svoje mesto je česť
Požadovaná suma: 2 406,59 €
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 746,87 €
Projekt získal podporu vo výške 350 € z ÚNSK.

Projekt: Plynofikácia šatní na futbalovom štadióne TJ Slovan Veľké Bedzany
Požadovaná suma: 12 257 €
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 1 225,70 €
Dotácia bola poskytnutá z MF SR vo výške 6 600 €.

Projekt: Prevencia kriminality „Nočné havrany“
Požadovaná suma: 1 855 €
Požadované spolufinancovanie: 1 210 €
Spolufinancovanie mestom: 302,50 €
Projekt bol úspešný a bola schválená dotácia vo výške 1 200 €.

Projekt: Prevencia kriminality „Nie sme tovar“
Požadovaná suma: 1 974 €
Požadované spolufinancovanie: 790 €
Spolufinancovanie mestom: 197,50 €
Projekt bol úspešný a bola schválená dotácia vo výške 790 €.

Projekt: Prevencia kriminality „Vzdelávanie a výcvik koordinátorov drogovej prevencie základných a stredných škôl“
Požadovaná suma: 2 129,58 €
Požadované spolufinancovanie: 1 818,78 € - dotácia
Spolufinancovanie mestom: 310,80 €
Projekt bol úspešný a bola schválená dotácia vo výške 1 818,78 €.

Projekt: Viacúčelové ihrisko ZŠ Tovarnícka
Požadovaná suma: 39.832,70 €.
Požadované spolufinancovanie: 33.000,- €
Spolufinancovanie mestom: 32.036,29 €
Projekt bol úspešný a bola schválená dotácia z Úradu vlády vo výške 39.832,70 €.

Projekt: Rekonštrukcia strechy plavárne
Požadovaná suma: 9.000.000,- Sk
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 7.533.495,25 ,- Sk (250.066,23,- €)
Pridelená dotácia z Úradu vlády vo výške 9 000 000,- Sk (298.745,26,- €)

Projekt: Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre ZŠ Gogoľová, Topoľčany
Požadovaná suma: 116.180,- €,
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 0 ,- Sk
Pridelená dotácia z Krajského školského úradu vo výške 58.090,- €,
z toho čerpaných 58 065,49 €

Všetky tieto projekty z roku 2009 boli zrealizované a bola aj vyúčtovaná dotácia.

Prehľad získaných dotácií k 31. 08. 2010
(ministerstvá, úrad vlády, krajské úrady, NSK)

Projekt: Šikovnosť ľudových umelcov
Požadovaná suma: 1 650 €
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 165 €
Projekt získal podporu 300 €.

Projekt: Športový deň samosprávy
Požadovaná suma: 1 000 €
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 100 €
Projekt získal podporu 200 €.

Projekt: Športová reprezentácia mesta Topoľčany – ocenenie
Požadovaná suma: 1 650 €
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 165 €
Projekt získal podporu 250 €.

Projekt: Hľadáme talenty
Požadovaná suma: 1 600 €
Požadované spolufinancovanie: neobmedzene
Spolufinancovanie mestom: 160 €
Projekt získal podporu 300 €.

Prehľad dotácií získaných z európskych štrukturálnych fondov 2007 - 2010

Projekt: Kompostáreň bioodpadov mesta
Požadovaná suma: 23 188 929,50 Sk
Požadované spolufinancovanie: 5 %
Spolufinancovanie mestom: 1 220 471,50 Sk
Projekt bol úspešne ukončený dňa 12.01.2007. Posledná platba dotácie bola pripísaná na účet mesta dňa 30.05.2007.

Projekt: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Topoľčany na roky 2007 – 2013
Požadovaná suma: 425 433,75 Sk
Požadované spolufinancovanie: 5 %
Spolufinancovanie mestom: 24 566,25 Sk
Zo štátneho rozpočtu bolo pridelených na tento projekt 89 565,- Sk a z európskych štrukturálnych fondov 335 868,75 Sk.
Projekt bol úspešne ukončený 30.11.2006, dotácia pripísaná na účet mesta dňa 24.04.2007.

Projekt: ZŠ Škultétyho – stavebné úpravy (rekonštrukcia), prístavba
Požadovaná suma: 56 371 271,42 Sk (1 843 012,04 €)
Celková výška NFP: 5 % z oprávnených výdavkov + neoprávnené výdavky
Spolufinancovanie mestom: 16 005 771,44 Sk (540 899,36 €)
Projekt bol úspešný, schválená dotácia vo výške 40 365 499,99 Sk (1 302 112,68 €).
Rekonštrukcia a prístavba bolo zahájená dňa 13.08.2009, ukončenie predpokladáme do konca roka 2010. Na riadiaci orgán boli predložené dve monitorovacie správy a jedna žiadosť o platbu.

Projekt: Dotrieďovací dvor odpadového hospodárstva Topoľčany
Požadovaná suma: 47 267 302,35 Sk (1 529 595,55 €)
Výška NFP: 5 % z oprávnených výdavkov + neoprávnené výdavky
Spolufinancovanie mestom: 3 490 736,62 Sk (140 707,20 €)
Projekt bol úspešný, schválená dotácia vo výške 41 841 650,56 Sk (1 388 888,35 €).
Stavba bola zahájená dňa 2.9.2009, ukončenie realizácie sa predpokladá koncom t.r. Na riadiaci orgán boli už predložené tri monitorovacie správy a dve žiadosti o platbu.

Projekt: Zateplenie a modernizácia MŠ Ul. Škultétyho Topoľčany
Požadovaná suma: 14 456 137,13 Sk (479 855,84 €)
Výška NFP: 5 % z oprávnených výdavkov + neoprávnené výdavky
Spolufinancovanie mestom: 3 436 137,67 Sk (114 058,87 €)
Projekt bol úspešný, bola pridelená dotácia vo výške 11 019 999,46 Sk (365 796,97 €).
Na riadiacom orgáne prebieha kontrola verejného obstarávania na realizátora stavby.

Projekt: Zateplenie a modernizácia MŠ Ul. J. Kráľa Topoľčany
Požadovaná suma: 15 418 388,84 Sk (511 796,75 €)
Výška NFP: 5 % z oprávnených výdavkov + neoprávnené výdavky
Spolufinancovanie mestom: 1 554 606,46 Sk (51 603,48 €)
Projekt bol úspešný, bola pridelená dotácia vo výške 13 863 782,45 Sk (460 193,27 €).
Zahájenie rekonštrukcie bolo dňa 4. 3. 2010, práce by mali byť ukončené do konca roka 2010. Na riadiaci orgán bola zaslaná jedna monitorovacia správa a jedna žiadosť o platbu.

Projekt: Zateplenie a modernizácia ZŠ Tribečská Topoľčany
Požadovaná suma: 56 530 173,39 Sk (1 876 457,99 €)
Výška NFP: 5 % z oprávnených výdavkov + neoprávnené výdavky
Spolufinancovanie mestom: 10 380 992,87 Sk (344 585,84 €)
Projekt bol úspešný, bola pridelená dotácia vo výške 46 149 180,39 Sk (1 531 872,15 €).
Práce na stavbe boli zahájené dňa 4. 6. 2010, spracovávajú sa podklady k prvej žiadosti o platbu. Monitorovacia správa bude predložená v novembri 2010.

Projekt: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v Malých a Veľkých Bedzanoch
Požadovaná suma: 197 963,46 €
Požadované spolufinancovanie: 5 % z oprávnených výdavkov + neoprávnené výdavky
Spolufinancovanie mestom: 9 898,18 €
Projekt bol úspešný a bola schválená dotácia vo výške 188 065,28 €.
Prebieha kontrola verejného obstarávania na dodávateľa rekonštrukcie v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre Bratislava, stavba sa má zahájiť do konca septembra 2010.

Projekt: Zateplenie a modernizácia MŠ 2 Ul. tribečská Topoľčany
Požadovaná suma: 511 382,03 €
Požadované spolufinancovanie: 5 % z oprávnených výdavkov + neoprávnené výdavky
Spolufinancovanie mestom: 73 183,09 €
Projekt bol úspešný a bola schválená dotácia vo výške 438 198,94 €.
Zmluva o dotácii bola podpísaná dňa 15. 03. 2010, momentálne prebieha proces kontroly verejného obstarávania na dodávateľa stavby na MPŽPaRR SR.

Projekt: Stavebné úpravy (rekonštrukcia) a modernizácia ZŠ Ul. Holého Topoľčany
Požadovaná suma: 1 351 145,21 €
Požadované spolufinancovanie: 5 % z oprávnených výdavkov + neoprávnené výdavky
Spolufinancovanie mestom: 92 428,84 €
Projekt bol úspešný a bola schválená dotácia vo výške 1 258 716,37 €.
Zmluva o dotácii bola podpísaná dňa 15. 03. 2010, momentálne prebieha proces kontroly verejného obstarávania na dodávateľa stavby na MPŽPaRR SR.

Projekt: Regenerácia centra mesta Topoľčany
Požadovaná suma: 1 659 999,99 €
Požadované spolufinancovanie: 5 % z oprávnených výdavkov + neoprávnené výdavky
Spolufinancovanie mestom: 83 000 €
Projekt bol úspešný a bola schválená dotácia vo výške 1 576 999,99 €.
Zmluva o dotácii bola podpísaná dňa 5. 05. 2010, momentálne prebieha proces kontroly verejného obstarávania na dodávateľa stavby na SO/RO Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitra.

Projekt: Zariadenie pre seniorov KOMFORT
Požadovaná suma: 1 311 914,48 €
Požadované spolufinancovanie: 5 % z oprávnených výdavkov + neoprávnené výdavky
Spolufinancovanie mestom: 65 595,73 €
Projekt bol úspešný, získal podporu 1 246 318,75 €.
Zmluva o dotácii bola podpísaná dňa 14.07.2010, momentálne prebieha verejná súťaž na realizátora stavby.

Projekt: Klaster Topoľčany
Požadovaná suma: 200 000 €
Požadované spolufinancovanie: 5 % z oprávnených výdavkov + neoprávnené výdavky
Spolufinancovanie mestom: 10 000 €
Projekt úspešný, získal dotáciu 190 000 €.
Čakáme na oficiálne stanovisko o úspešnosti projektu z SO/RO Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitra.

Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v Topoľčanoch
Požadovaná suma: 131 594,69 €
Požadované spolufinancovanie: 5 % z oprávnených výdavkov + neoprávnené výdavky
Spolufinancovanie mestom: 6 579,73 €
Projekt čaká na vyhodnotenie. Požadovaná dotácia 125 014,96 €.

Projekt: Medzinárodný projekt Town twinning „Days od town Topoľčany“
Požadovaná suma: 9 019,80 €
Požadované spolufinancovanie: všetky neoprávnené výdavky
Spolufinancovanie mestom: nad dotáciu
Projekt úspešný, poskytnutá dotácia 9 019,80 €. Oficiálne stanovisko o úspešnosti projektu bolo doručené z Európskej komisie Brusel.

Error thrown

Call to undefined function mcrypt_get_key_size()